If you have any feedback on how we can make our new website better please do contact us. We would like to hear from you. 


Our Roots Trust (ORT) zaprosilo uczniow szkol polskich w Anglii do udzialu w konkursie wypracowan w jezyku polskim na tematy: 

 

Moje pierwsze wrazenia z Wielkiej Brytanii

Moja ulubiona historia z dzieciñstwa moich rodzicow czy dziadkow


Pierwsza nagroda £100, dwie Drugie po £50, trzy Trzecie po £25.
28 uczni w wieku 13-14 lat zglosilo wypracowania. Ponizej podajemy wyniki konkursu.

1 - Hyczko Ada
2 - Liegmann Maciej
2 - Skierniewski Krzysztof
3 - Bakiewicz Ewa
3 - Szczepanik Michal
3 - Bogdan Emanuela

 
A_Hyczko.pdf
maciej_liegmann.pdf
Krzysztof_Skierniewski.pdf
Ewa_Bakiewicz.pdf
Michal_Szczepanik.pdf
Emanuela_Bogdan.pdf


 

Copyright Jaroslaw Kubica © 2009

Affordable Hosting

  Site Map